Olav Webbyrå

Läs om vår integritetspolicy

Integritetspolicy

På Olav Webbyrå prioriterar vi din integritet och säkerhet högst. Vi förstår vikten av att skydda dina personuppgifter och engagerar oss i att hantera dessa med största omsorg och respekt. Vår integritetspolicy är utformad för att ge dig en klar och tydlig översikt över hur vi samlar in, använder, skyddar och ger dig kontroll över din information.

Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Vår integritetspolicy

Olav Webbyrå värnar om din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats och tjänster.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in personuppgifter som inkluderar, men är inte begränsade till, ditt namn, e-postadress, telefonnummer och eventuella andra uppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du använder vår webbplats, tecknar dig för våra tjänster eller kommunicerar med oss.

Hur använder vi dina uppgifter?

De uppgifter vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Förbättra vår webbplats och tjänster.
  • Tillhandahålla kundsupport.
  • Administrera tävlingar, erbjudanden eller undersökningar.
  • Skicka periodiska e-postmeddelanden angående våra tjänster eller andra produkter och erbjudanden.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi vidtar en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, inklusive kryptering och åtkomstkontroll, för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, divulgation eller förstöring av dina personuppgifter.

Delning av dina personuppgifter

Vi säljer, handlar, eller överför inte dina personuppgifter till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss i driften av vår webbplats, genomförandet av vår verksamhet, eller servicen till dig, så länge dessa parter godkänner att hålla denna information konfidentiell.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, att begära korrigering eller radering av dina personuppgifter, samt rätten att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Ändringar till denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya policyn på denna sida.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på:

E-post: info@olav.se