Olav Webbyrå

Läs om vår cookie-policy

Cookies

Hos Olav Webbyrå sätter vi din integritet och säkerhet främst. Vi inser betydelsen av att värna om dina personuppgifter och är dedikerade till att behandla dem med högsta ansvar och respekt. Vår policy för integritet syftar till att tydligt förklara våra metoder för insamling, användning, skydd av, och din kontroll över din information.

Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Vår cookie-policy

Olav Webbyrå prioriterar ditt privatliv. I denna policy förklaras vår hantering av personliga uppgifter, inklusive insamling, användning och skydd, i samband med din användning av vår hemsida och tjänster.

Vi analyserar ditt besök på vår hemsida med hjälp av tredjepart.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi kan komma att inhämta personlig information som kan omfatta, men inte är begränsad till, namn, e-postadress, telefonnummer samt andra uppgifter som du frivilligt lämnar till oss vid användning av vår webbplats, registrering för våra tjänster, eller vid kommunikation med oss.

Hur använder vi dina uppgifter?

De information som vi inhämtar från dig kan utnyttjas i syfte att:

  • Förädla vår webbplats samt våra tjänster.
  • Erbjuda kundtjänst.
  • Genomföra tävlingar, kampanjer eller enkäter.
  • Sända ut regelbundna e-postmeddelanden om våra tjänster, samt andra produkter och kampanjer.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi vidtar en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, inklusive kryptering och åtkomstkontroll, för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, divulgation eller förstöring av dina personuppgifter.

Delning av dina personuppgifter

Vi säljer, handlar, eller överför inte dina personuppgifter till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss i driften av vår webbplats, genomförandet av vår verksamhet, eller servicen till dig, så länge dessa parter godkänner att hålla denna information konfidentiell.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, att begära korrigering eller radering av dina personuppgifter, samt rätten att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Ändringar till denna cookie-policy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna cookie-policy när som helst. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya policyn på denna sida.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna cookie-policy eller vill radera data som vi sparar om dig, vänligen kontakta oss på:

E-post: info@olav.se